23/10/06
14.638
5.121
113
Một con dốc tránh ta luy đá bị lở không đi được nữa, con đường này 5-6 năm trước còn phải neo bánh giờ thì phải đi đường tránh và phải neo đuôi xe để thả xuống.
[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê


Samurai nhí nhảnh nhất nên được đẩy ra làm chuột bạch :p
[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê