Hạng D
16/10/15
1.781
2.953
113
46
Đi xuyên Việt qua dải đất miền Trung rất đẹp. Nhưng bây giờ cũng phải tính đến thời điểm đi làm sao trránh mùa mưa bão
Chuyến đi Xuyên Việt của xe Kia Rio Hatchback
Chuyến đi Xuyên Việt của xe Kia Rio Hatchback

Chuyến đi Xuyên Việt của xe Kia Rio Hatchback
Chuyến đi Xuyên Việt của xe Kia Rio Hatchback
Chuyến đi Xuyên Việt của xe Kia Rio Hatchback