Tập Lái
11/7/17
6
1
3
31
tổng thiệt hại chuyến đi của bác chắc cũng ngóp mấy tháng lưong của e luôn rồi hjxhjx.... ngưõng mộ quá... có mấy cái khu nghỉ dưõng đẹp quá bác ơi..
 
Hạng B1
27/9/16
61
28
18
31
nhìn chỗ bác dừng chân thôi cũng đã rồi...bác ở BD chỗ nào vậy?
 
Hạng D
25/10/10
4.511
3.557
113
Các bác xuyên việt khỏe quá... Em cũng thích, chả biếết khi nào thực hiệện đây.