[Civic Club SG] Thông báo off hè 2017: "Ninh Chữ-Vĩnh Hy cùng Civic Club SG"

Hạng B2
26/5/11
136
99
28
Xác nhận
confirm
Hội mình khi nào off ẹp hay đi chơi vậy các bác, làm sao để nắm thông tin và tham gia.
 
Reactions: cugung212