Tập Lái
3/9/20
2
0
1
42
Bạn làm ơn cho mình xin sơ đồ mạch điện xe kia pride được không? Email của mình là: tamck45@gmail.com Cảm ơn bạn nhé. Hơn nữa mình đang cần tìm sơ đồ cấu tạo bộ chế hoà khí xe này, vì vừa mua em này mà mất chế độ bướm gió tự mở từ từ nhờ cuộn dây lưỡng kim.

BÁC NÀO CÓ CHO TÔI XI NSƠ ĐỒ ĐIỆN CD5 VỚI