Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
Vậy có bác nào đăng ký ko? thấy bóng bàn không :3duongbia: