Hạng D
3/7/12
3.008
1.753
113
Vậy có bác nào đăng ký ko? thấy bóng bàn không :3duongbia: