Hạng C
25/3/19
633
1.012
96
41
Em nghĩ có 3 phần lỗi:
1. Thuộc về người mẹ, thiếu quan sát
2. Thuộc về anh chồng mua xe cho bà vợ mà không kèm cặp nhắc nhở
3. Văn hoá đi xe máy ở VN, đi xe máy có mấy ai chịu ngó trước ngó sau , đặc biệt phụ nữ. Thành thói quen rồi thì lên xe con rất khó sửa.