Hạng D
14/8/15
1.548
18.846
113
Anh tài cont này trình lái còn non. Chứ tài "già" tí là ảnh bẻ lái cho cái thùng cont nó cà nhẹ nhàn giao hữu với xe đen rồi. Thử coi dám bắt đền k :D
Lo tránh 2b thí mẹ luôn chứ ở đó mà cạ giao hữu.
 
Hạng F
29/10/16
9.075
12.997
113
Pháp
2 xe lỗi vì không nhường cho xe 2B ưu tiên đi thẵng và đèn xenh nửa chứ ... Cả 2 đều có vấn đề ....