Hạng D
11/8/21
2.825
2.775
113
19
Rảnh hôm nay mới gửi cái clip lên cho cả nhà xem, thế này không chỉ là vượt ẩu mà có thể nói là vượt ép xe. Tôi đang chạy khoảng 70km/h vì cao tốc đang nhiều xe, giữ khoảng cách an toàn khá tối thiểu, khi thấy xe trắng muốn vượt đã bấm còi cảnh báo, nhưng vẫn cứ vượt nên tôi buộc phải nhường vì không muốn va chạm với tốc độ trên, có khả năng gây nguy hiểm cho các xe liên quan.

P/s cam hành trình trước sau còn lưu đầy đủ hình ảnh thời điểm đó.


Rảnh hôm nay mới gửi cái clip lên cho cả nhà xem, thế này không chỉ là vượt ẩu mà có thể nói là vượt ép xe. Tôi đang chạy khoảng 70km/h vì cao tốc đang nhiều xe, giữ khoảng cách an toàn khá tối thiểu, khi thấy xe trắng muốn vượt đã bấm còi cảnh báo, nhưng vẫn cứ vượt nên tôi buộc phải nhường vì không muốn va chạm với tốc độ trên, có khả năng gây nguy hiểm cho các xe liên quan.

P/s cam hành trình trước sau còn lưu đầy đủ hình ảnh thời điểm đó.

Bị đè đầu kiểu này gặp hoài...nên đi CT là thường nghía phía sau, xem thằng nào chồm dạng này là bít cửa nó trước. Chứ nó mà lú đầu qua mũi xe mình là nó lấn, rùi nó tạt ngay. Nhiều lần thắng cắm đầu lun...
 
Hạng D
11/8/21
2.825
2.775
113
19
Cái này là quan sát yếu, mà tưởng người ta chơi mình!
Sống tiểu nhân riết quen thành bản chất rồi!
VF sang lane mà đâm xiên liên tục 2 làn kiểu đó, rồi thì ép đầu thiên hạ ....Sao không vọt lên cho khỏi thằng cam rồi vô. Cứ tấp ngang gặp cont. với tải là nó cày cho nát. Vượt kiểu đó có ngày mang họa cho thiên hạ. Thằng Mer này chắc cũng kiểu đó thui.

 
Hạng D
11/8/21
2.825
2.775
113
19
Cái này là quan sát yếu, mà tưởng người ta chơi mình!
Sống tiểu nhân riết quen thành bản chất rồi!
Mấy thằng vượt kiểu này là nhập hội Nghiêu Lù được gùi...
Thằng bus này vượt như thằng VF nè....
Chưa qua khỏi đầu xe khác mà tấp vô....thì xứng đán là ngu liều.

 
Hạng D
14/8/11
4.012
82.619
113
Nhìn cảnh xe đó đánh võng khi vượt qua mấy xe đằng trước là biết cách chạy mất dạy của tài xế rồi !!
Công bằng mà nói chắc nó thấy anh H chạy 70kmh ở cao tốc nên nó nghĩ tài mới mà lần lướt. Thôi kệ họ anh ơi !! Chạy kiểu đó thì sớm muộn sẽ gặp câu " chúc mày may mắn nến có lần sau" thôi mà !!