Có bác nào biết chơi Chắn ko? em học mãi ko biết gì :(

Tập Lái
16/12/14
3
1
1
28
Đọc cái này trên Chanvip.com những ko hiếu luật mấy :(

Hướng dẫn chơi game đánh chắn online

I. Nhận mặt các quân chắn :
- Bộ chắn bao gồm 100 cây được rút ra từ 120 cây của bộ Tổ Tôm (bỏ đi 20 cây là nhất văn,nhất vạn, nhất sách, thang thang).
- Để dễ nhớ phần chữ: văn, vạn, sách, hãy đọc “khẩu quyết” của các cụ: “Văn chéo, Vạn vuông, Sách loằng ngoằng”. Nhìn vào phía trên bên trái, Văn có nghĩa là kí tự giống gạch chéo, Vạn tức là hình chữ điền, hình vuông, Sách là kí tự loằng ngoằng phức tạp nhưng rất dễ nhận ra.
- Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ, tức là 5 quân: Chi chi, Cửu vạn, Cửu Sách, Bát Vạn, Bát Sách. Còn lại là 80 cây đen.
Bây giờ bạn sẽ tìm hiểu nguyên tắc ù là như thế nào.

II. Chờ ù và ù nghĩa là gì
: Để hiểu điều thú vị này thì trước tiên bạn phải hiểu thế nào là chắn, thế nào là cạ đã .
- Chắn : là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số. Ví dụ: chắn tam vạn gồm hai quân tam vạn, …
- Cạ: là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau. Ví dụ: cạ tam van với tam sách , tam vạn với tam văn..
- Ba đầu : gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ ba đầu: tam van +tam sách+ tam văn…
Khi lên bài thì bạn nên xếp riêng chắn, cạ, ba đầu, những cây què để dễ hình dung thế bài của mình. Có hai kiểu ù là ù rộng và ù bạch thủ:
- Ù rộng : Khi chơi bài, mỗi người có 19 cây, khi ăn một cây bạn phải đánh trả đi một cây nên số cây không đổi và vẫn là 19 cây. Bài đang chờ ù rộng có nghĩa là trên tay bạn và cả ở dưới chiếu nữa đã có ít nhất 6 chắn, 3 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn hoặc một cạ nữa thì có nghĩa là bạn ù. Ù đã có 6 chắn sẵn thì gọi là ù rộng.
- Ù bạch thủ : Bài đang chờ ù bạch thủ có nghĩa là bạn đã có ở trên tay và cả ở dưới chiếu nữa đúng 5 chắn, 4 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn. Như vậy khi ù bạch thủ kể cả con ù ở nọc bạn có đúng 6 chắn và 4 cạ.
Bây giờ thử ngâm cứu, các cước sắc trong chắn xem thế nào nhé

III.Các cước sắc

1. Xuông: Ù rộng và không có cước nào.
2.Thông: Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông.
3.Thiên ù: Người có cái là người có 20 cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù.
4. Địa ù: Cây đầu tiên từ dưới nọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù.
5. Chì : Tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình ( bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình. Trong trường hợp khi bốc lên hoặc đánh cây ở cửa chì nhưng bị nhà khác chíu sau đó lại chíu ù cây trả cửa thì không được tính cước Chì
6. Tôm: Trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm.
7. Lèo: Trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo.
8. Bạch định: Trên bài không có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen.
9. Tám đỏ: Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen.
10. Kính tứ Chi: Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen.
11. Thập thành: Bài ù toàn Chắn, không có 1 cạ nào.
12. Thiên khai: Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau.
13. Có ăn bòn : Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi ù rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm.
14. Có Chíu: Trên bài có 3 cây giống y hệt nhau, nếu ai đánh ra hoặc nếu từ nọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích. Nếu chíu rồi ù ngay (bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay được lật từ nọc) thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm.
Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào, thì phải trả lại (đánh ra) 1 cây vào vị trí đó; trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên (ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình, sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình.
15. Bạch thủ: Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ nọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù. Riêng Bạch thủ chi (Là ù bạch thủ lá Chi Chi) , được 6 điểm( 3 dịch)
Chú ý: + Nếu ù Bạch thủ Chi mà xướng "Bạch thủ" thì vẫn là xướng sai.
16. Hoa rơi cửa Phật: : Khi bài dưới chiếu (ăn được) có một chắn ngũ Vạn (hình ngôi chùa), người chơi lại ù chì bạch thủ cây Nhị vạn (hình cánh hoa đào).
Những cước quên không hô sẽ kô được tính điểm; hô sai, hô thừa cước thì bị báo, bị phạt bằng đúng số điểm hô sai, hô thừa. Trường hợp ù phá bạc tức là chưa ù mà đã hô láo (vô tình hoặc cố ý) thì sẽ bị phạt nặng bằng 8 đỏ đôi lèo, hay như thế nào thì tùy thuộc vào từng nơi.
 
Tập Lái
16/12/14
3
1
1
28
Đọc cái này trên Chanvip.com những ko hiếu luật mấy :(

Hướng dẫn chơi game đánh chắn online

I. Nhận mặt các quân chắn :
- Bộ chắn bao gồm 100 cây được rút ra từ 120 cây của bộ Tổ Tôm (bỏ đi 20 cây là nhất văn,nhất vạn, nhất sách, thang thang).
- Để dễ nhớ phần chữ: văn, vạn, sách, hãy đọc “khẩu quyết” của các cụ: “Văn chéo, Vạn vuông, Sách loằng ngoằng”. Nhìn vào phía trên bên trái, Văn có nghĩa là kí tự giống gạch chéo, Vạn tức là hình chữ điền, hình vuông, Sách là kí tự loằng ngoằng phức tạp nhưng rất dễ nhận ra.
- Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ, tức là 5 quân: Chi chi, Cửu vạn, Cửu Sách, Bát Vạn, Bát Sách. Còn lại là 80 cây đen.
Bây giờ bạn sẽ tìm hiểu nguyên tắc ù là như thế nào.

II. Chờ ù và ù nghĩa là gì
: Để hiểu điều thú vị này thì trước tiên bạn phải hiểu thế nào là chắn, thế nào là cạ đã .
- Chắn : là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số. Ví dụ: chắn tam vạn gồm hai quân tam vạn, …
- Cạ: là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau. Ví dụ: cạ tam van với tam sách , tam vạn với tam văn..
- Ba đầu : gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ ba đầu: tam van +tam sách+ tam văn…
Khi lên bài thì bạn nên xếp riêng chắn, cạ, ba đầu, những cây què để dễ hình dung thế bài của mình. Có hai kiểu ù là ù rộng và ù bạch thủ:
- Ù rộng : Khi chơi bài, mỗi người có 19 cây, khi ăn một cây bạn phải đánh trả đi một cây nên số cây không đổi và vẫn là 19 cây. Bài đang chờ ù rộng có nghĩa là trên tay bạn và cả ở dưới chiếu nữa đã có ít nhất 6 chắn, 3 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn hoặc một cạ nữa thì có nghĩa là bạn ù. Ù đã có 6 chắn sẵn thì gọi là ù rộng.
- Ù bạch thủ : Bài đang chờ ù bạch thủ có nghĩa là bạn đã có ở trên tay và cả ở dưới chiếu nữa đúng 5 chắn, 4 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn. Như vậy khi ù bạch thủ kể cả con ù ở nọc bạn có đúng 6 chắn và 4 cạ.
Bây giờ thử ngâm cứu, các cước sắc trong chắn xem thế nào nhé

III.Các cước sắc

1. Xuông: Ù rộng và không có cước nào.
2.Thông: Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông.
3.Thiên ù: Người có cái là người có 20 cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù.
4. Địa ù: Cây đầu tiên từ dưới nọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù.
5. Chì : Tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình ( bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình. Trong trường hợp khi bốc lên hoặc đánh cây ở cửa chì nhưng bị nhà khác chíu sau đó lại chíu ù cây trả cửa thì không được tính cước Chì
6. Tôm: Trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm.
7. Lèo: Trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo.
8. Bạch định: Trên bài không có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen.
9. Tám đỏ: Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen.
10. Kính tứ Chi: Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen.
11. Thập thành: Bài ù toàn Chắn, không có 1 cạ nào.
12. Thiên khai: Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau.
13. Có ăn bòn : Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi ù rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm.
14. Có Chíu: Trên bài có 3 cây giống y hệt nhau, nếu ai đánh ra hoặc nếu từ nọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích. Nếu chíu rồi ù ngay (bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay được lật từ nọc) thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm.
Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào, thì phải trả lại (đánh ra) 1 cây vào vị trí đó; trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên (ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình, sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình.
15. Bạch thủ: Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ nọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù. Riêng Bạch thủ chi (Là ù bạch thủ lá Chi Chi) , được 6 điểm( 3 dịch)
Chú ý: + Nếu ù Bạch thủ Chi mà xướng "Bạch thủ" thì vẫn là xướng sai.
16. Hoa rơi cửa Phật: : Khi bài dưới chiếu (ăn được) có một chắn ngũ Vạn (hình ngôi chùa), người chơi lại ù chì bạch thủ cây Nhị vạn (hình cánh hoa đào).
Những cước quên không hô sẽ kô được tính điểm; hô sai, hô thừa cước thì bị báo, bị phạt bằng đúng số điểm hô sai, hô thừa. Trường hợp ù phá bạc tức là chưa ù mà đã hô láo (vô tình hoặc cố ý) thì sẽ bị phạt nặng bằng 8 đỏ đôi lèo, hay như thế nào thì tùy thuộc vào từng nơi.
Chơi cái này đơn giản mà :D
Luật chơi

1. Đơn vị cược cho Game Chắn Online là sao. Sao được quy đổi theo Vcoin với tỷ lệ là 1 Vcoin = 1000 Sao.

2. Khi bắt đầu vào chơi, bạn sẽ được tặng 200.000 Hào để chơi và làm quen với Game Chắn Online. Ngòai ra, hằng ngày, khi đăng nhập vào Game Chắn Online, bạn sẽ được tặng 100.000 Hào.

3. Để tham gia vào 1 bàn chơi bất kỳ, số Sao bạn có phải lớn hơn hoặc bằng 50 lần số cược của ván chơi. Nếu sau 1 ván chơi, số Sao bạn bị về 0, bạn sẽ bị thóat ra khỏi bàn đang chơi.

4. Khi có một người ù và mức đặt cược là X Sao thì người thua sẽ bị mất 1 lượng Sao như sau:

- Xuông: 2X
- Chì: 3 X (Dịch 1)
- Thông: 3 X ( Dịch 1)
- Chíu 3 X ( Dịch 1)
- Thiên ù: 4 X ( Dịch 1)
- Địa ù: 4 X ( Dịch 1)
- Bạch thủ: 4 X (Dịch 1)
- Thiên khai: 4 X ( Dịch 1)
- Bòn: 4 X ( Dịch 1)
- Tôm: 4 X ( Dịch 1)
- Lèo 5 X (Dịch 2)
- Bạch thủ Chi: 6 X (Dịch 2)
- Bạch định: 7 X ( Dịch 4)
- Tám đỏ: 8 X ( Dịch 5)
- Thập thành: 12 X ( Dịch 9)
- Kính tứ chi: 12 X ( Dịch 9)
6. Hệ thống sẽ thu phí dịch vụ từ người thắng bằng mức 5% số Hào và 2% đối với Sao người thắng thu được


7. Với mức đặt cược là X thì gà được tính là 5X trong các trường hợp sau :

- Ù bòn bạch thủ (1gà)
- Kính tứ chi (1 gà)
- Thập thành (1 gà)
- Chì bạch thủ (1 gà)
- Tám đỏ/Tám đỏ lèo (01 gà)
- Bạch định (01 gà)

Cách tính điểm:

* Nếu là ù bạch thủ = điểm ù bạch thủ + dịch của các cước còn lại

Ví dụ : bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chíu =bạch thủ ù chi 5+tám đỏ 5+2 lèo * 2 +chíu 1 =15 điểm

* Nếu là ù rộng = Điểm của cước to nhất + dịch của các cước còn lại + gà (nếu có)

Ví dụ : chì tám đỏ lèo có tôm có chíu =tám đỏ 8+lèo 2+tôm 1+chíu 1+chì 1=13 điểm

Một số lưu ý :

1- Nếu đợi ù con Chi Chi, chỉ được phép đợi ù bạch thủ.

2- Khi ù ba đầu thì không được hô bạch thủ. Ví dụ Nếu trên bài có 5 chắn, 3 cạ, và 3 đầu:Tam sách, Tam Vạn, Tam Văn, thì gọi là Ba đầu Tam; nếu dưới nọc lật ra 1 con Tam bất kỳ nào, thì sẽ được ù, nhưng không được phép hô là ù bạch thủ.

3- Không được ăn cạ đổi chờ. Ví dụ : trên bài đang đợi ù bạch thủ con Tam Sách, và có 1 cạ Nhị vạn Nhị văn, nếu dưới nọc lật ra 1 con Tam Vạn thì tức là chưa ù được, nhưng mình sẽ không được phép ăn con Tam Vạn này (để thành Cạ Tam sách, Tam Vạn) rồi đánh ra 1 trong 2 con Nhị để đợi ù con Nhị.

4- Nếu đã không ăn cạ hoặc chắn ở cửa trên thì cũng không được ăn cạ hoặc chắn ở cửa chì

5- Nếu người bên tay trái đánh 1 cây ra Cửa trên, hoặc lật nọc vào Cửa trên hay Cửa chì mà bị người khác Chíu, cây Trả cửa được phép ăn, không được phép ù, dĩ nhiên là trừ trường hợp Chíu ù.

Nếu mình đánh ra hoặc Trả cửa vào Cửa mình mà bị người khác Chíu thì dĩ nhiên là cây Trả của người đó không được ăn, chỉ được phép Chíu ù.

Nếu gặp trường hợp mình Trả cửa vào Cửa trên, và cây này bị người khác Chíu, thì cây Trả cửa của người đó mình vẫn có thể ăn được.

6- Được phép đánh ra 1 cây y hệt cây Trả cửa của người khác vào Cửa mình (cái cây Trả cửa này trước đó mình không được phép ăn theo . Ngoài ra thì không được phép đánh ra 1 cây giống y hệt 1 cây bất kỳ ở Cửa trên, Cửa mình, hay Chắn, Cạ của mình ở dưới chiếu.

7- Không được ăn cạ rồi lại đánh đi một cạ trên bài mình cũng như nếu đã đánh đi một cạ rồi thì chỉ được ăn chắn.

• Lưu ý khi ăn và xếp bài xuống chiếu:

8- Trái vỉ : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, cây bị ăn phải đặt ở dưới, tức là cây rút từ bài ra phải đặt lên trên. Làm như thế để thiên hạ có thể phỏng đoán bài. Nếu vi phạm thì gọi là bị lỗi Trái vỉ.

9- Treo Tranh : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, ví dụ như trên bài có cây Nhị Văn, ta ăn cây Nhị vạn để tạo thành Cạ Nhị vạn Nhị văn, phải để ý xem trên bài có Chắn nhị vạn không. Nếu có phải hạ cây Nhị vạn trên bài xuống chiếu để tạo thành Chắn nhị vạn đặt dưới chiếu, còn trên bài thì ta đã có Cạ nhị vạn nhị văn. Nếu có chắn này mà không phát hiện ra, thì mình sẽ bị mắc lỗi Treo Tranh. Ở những nơi nghiêm khắc, hạ tịch bất hồi, vi phạm lỗi là phải để nguyên, ai phát hiện ra thì nói, không thì thôi. Còn thông thường thì sau 1 vòng mới bắt lỗi, tức là ta có thể thay đổi, trong ví dụ trên: giả sử nhầm lẫn hạ con Nhị văn xuống, ta có thể thay đổi ngay, hạ con Nhị vạn trên bài xuống, cầm con Nhị văn lên. Để tránh trường hợp này, thông thường khi ăn để tạo Cạ, người ta thường úp cây từ trên bài xuống rồi đánh đi cây khác cho nhanh ván bài, rồi kiểm tra xem trên bài minh có chắn nào trùng với cây vừa ăn không.
Luật chơi ở phiên bản Nâng Cao

1. Hiển thị bàn chơi

- Ở ngòai phòng chờ, bạn sẽ nhìn thấy thông tin bàn chơi Cơ bản hoặc Nâng cao- Ở phiên bản Nâng cao, khi bạn chọn cây ăn hoặc cây đánh đi, hệ thống sẽ không hiển thị cảnh báo như ở phiên bản Cơ bản (Chú ý Ăn treo tranh, Không được ăn cạ chuyển chờ….).

Nếu bạn vi phạm lỗi ăn láo, đánh láo mà lỗi đó hiển thị ra bên ngòai (Cả làng nhìn thấy) thì nick của bạn sẽ bị ngồi im và hệ thống sẽ tự động đánh đi cây ngòai cùng. Khi bị ngồi im, sau 3 giây hệ thống sẽ tự bốc bài và dưới. Cả bàn sẽ nhìn thấy thông báo lỗi trên avatar của người vi phạm

Nếu bạn vi phạm lỗi mà lỗi chưa hiển thị ra bên ngòai (như các lỗi treo tranh, ăn cạ chuyển chờ, ăn chọn cạ, xé chắn ăn cạ..), bạn vẫn có thể chơi như bình thường.

2. Tính tiền

- Với lỗi treo tranh: Nếu người treo tranh ù thì cả làng không mất tiền và ván sau người đó nếu ù sẽ không được hô thông. Nếu người không vi phạm lỗi mà ù thì tính tiền như bình thường.

- Với các lỗi vi phạm khác song chưa bị hiển thị ra bên ngoài (ăn cạ chuyển chờ, xé cạ ăn cạ, xé chắn ăn cạ…) thì nếu người vi phạm ù đúng hoặc ù sai thì đều bị đền làng bằng tám đỏ đôi lèo (17 điểm) và ván sau nếu ù sẽ không được hô thông. Nếu người không vi phạm lỗi mà ù thì tính như bình thường.

- Với các lỗi vi phạm và hiển thị ra bên ngòai (ăn cạ đánh cạ, đánh 1 đôi chắn đi, có chắn cấu cạ, đánh cạ ăn cạ, ăn chọn cạ, bỏ không 1 cây rồi lại ăn đúng cây đó, đánh 1 cây rồi lại ăn đúng cây đó, xé cạ ăn cạ…), thì người vi phạm bị ngồi im và đền làng bằng cước ù nếu có người trong bàn ù đúng. Nếu người ù lại ù sai thì người ù sai đền làng và mọi người trong bàn, kể cả người vi phạm lỗi ăn láo/đánh láo, đều được đền làng

3. Các trường hợp đặc biệt

- Nếu trường hợp có nhiều người cùng vi phạm các lỗi ăn láo/đánh láo/ù sai thì nguyên tắc tính tiền là ai vi phạm sau sẽ bị tính lỗi và những người vi phạm trước đó không bị bắt lỗi.

Ví dụ: Nick A, Nick B, Nick C và Nick D cùng tham gia ván đánh

Nếu Nick A ăn láo bị ngồi im và sau đó Nick B cũng ăn láo và nick C ù đúng thì Nick B bị đền làng, Nick A, Nick C và Nick D được tiền

Nếu Nick A và Nick B ăn láo bị ngồi im và nick C ù nhưng xướng sai thì Nick C bị đền làng, Nick A, Nick B và Nick D được tiền

- Các trường hợp ăn láo, đánh láo diễn ra nhưng kết thúc ván đánh không ai ù thì không ai bị mất tiền


Danh sách các lỗi bị bắt ở phiên bản Nâng cao Game Chắn Online

A. Các lỗi vi phạm nhưng chưa hiển thị trên bàn chơi --> Chơi bình thường tới khi phát hiện ra lỗi hoặc người vi phạm lỗi ù

1. Treo tranh – Người vi phạm ù đúng không được tiền, ù sai bị đền làng

2 Ăn chọn cạ (có 1 cạ nhưng ăn cây còn lại trong hàng để thành cạ) – Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

3. Xé chắn ăn cạ nhưng chưa đánh đi - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

4. Xé cạ ăn cạ nhưng chưa đánh đi - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

5. Ăn cạ chuyển chờ - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

B. Các lỗi vi phạm mà người chơi bị ngồi im và đền làng bằng cước ù khi có người ù đúng

6. Ăn cạ rồi đánh cạ
7. Đánh cạ rồi ăn cạ
8. Đánh 1 đôi chắn đi
9. Bỏ 1 cây rồi ăn đúng cây đó (bỏ chắn ăn cạ hoặc bỏ chắn ăn chắn)
10. Bỏ 1 cây rồi lại đánh đúng cây đó
11. Đánh 1 cây rồi ăn đúng cây đó
12. Xé cạ ăn cạ (đã đánh 1 cây rồi ăn cây cùng hàng khác để thành cạ)
13. Xé chắn ăn cạ (đã đánh 1 cây rồi ăn cây cùng hàng khác để thành cạ)
14. Bỏ chắn ăn cạ
15. Bỏ cạ ăn cạ
16. Ăn cạ rồi ăn chắn cùng hàng
17. Ăn cạ rồi đánh con cùng hàng
18. Ăn 1 con rồi đánh đúng con đó
Các quy định khác

- Hệ thống sẽ để lại 1 con trên đốc nọc, không bốc quân bài này khi chơi
- Khi hết nọc sẽ được tính là hòa, không ai mất tiền
- Nếu khi ù, người chơi xướng sai hoặc xướng thừa so với cước phải hô thì sẽ bị báo (đền làng) bằng đúng cước xướng sai (trừ phòng nền đất). Người ù xướng sai ở phòng nền đất sẽ không được tiền mà cũng không bị đền. Nếu hô thiếu sẽ không bị phạt mà chỉ được bằng số cước đã xướng
- Khi bị thua hay bị đền thì số Sao bị mất tối đa bằng số Sao hiện có:

+ Nếu bị thua thì chỉ mất tối đa bằng số tiền hiện có
+ Nếu bị đền thì cũng mất tối đa số tiền hiện có và những người được đền cũng chia nhau số tiền này

- Trường hợp đang chơi thóat ra

+ Nếu ván đánh kết thúc (có người ù) thì người chơi thóat ra sẽ có quyền lợi và trách nhiệm như khi đang đánh: Thua bằng cước ù hoặc Được đền nếu người ù xướng sai.
+ Nếu ván đánh không kết thúc (ví dụ tất cả người chơi thóat ra…) thì sẽ không ai bị trừ tiền và không ai được tiền
- Để vào 1 bàn chơi nào đó, bạn cần có số Sao gấp ít nhất 50 lần mức cược của bàn đó.Quy định này nhằm tránh tình trạng người ít Sao mời chơi với cược cao hơn số Sao đang có, gây mất công bằng trong ván chơi.
 
Tập Lái
16/11/19
0
0
0
27
Đọc cái này trên Chanvip.com những ko hiếu luật mấy :(

Hướng dẫn chơi game đánh chắn online

I. Nhận mặt các quân chắn :
 • Bộ chắn bao gồm 100 cây được rút ra từ 120 cây của bộ Tổ Tôm (bỏ đi 20 cây là nhất văn,nhất vạn, nhất sách, thang thang).
 • Để dễ nhớ phần chữ: văn, vạn, sách, hãy đọc “khẩu quyết” của các cụ: “Văn chéo, Vạn vuông, Sách loằng ngoằng”. Nhìn vào phía trên bên trái, Văn có nghĩa là kí tự giống gạch chéo, Vạn tức là hình chữ điền, hình vuông, Sách là kí tự loằng ngoằng phức tạp nhưng rất dễ nhận ra.
 • Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ, tức là 5 quân: Chi chi, Cửu vạn, Cửu Sách, Bát Vạn, Bát Sách. Còn lại là 80 cây đen.
Bây giờ bạn sẽ tìm hiểu nguyên tắc ù là như thế nào.

II. Chờ ù và ù nghĩa là gì
: Để hiểu điều thú vị này thì trước tiên bạn phải hiểu thế nào là chắn, thế nào là cạ đã .
 • Chắn : là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số. Ví dụ: chắn tam vạn gồm hai quân tam vạn, …
 • Cạ: là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau. Ví dụ: cạ tam van với tam sách , tam vạn với tam văn..
 • Ba đầu : gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ ba đầu: tam van +tam sách+ tam văn…
Khi lên bài thì bạn nên xếp riêng chắn, cạ, ba đầu, những cây què để dễ hình dung thế bài của mình. Có hai kiểu ù là ù rộng và ù bạch thủ:
 • Ù rộng : Khi chơi bài, mỗi người có 19 cây, khi ăn một cây bạn phải đánh trả đi một cây nên số cây không đổi và vẫn là 19 cây. Bài đang chờ ù rộng có nghĩa là trên tay bạn và cả ở dưới chiếu nữa đã có ít nhất 6 chắn, 3 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn hoặc một cạ nữa thì có nghĩa là bạn ù. Ù đã có 6 chắn sẵn thì gọi là ù rộng.
 • Ù bạch thủ : Bài đang chờ ù bạch thủ có nghĩa là bạn đã có ở trên tay và cả ở dưới chiếu nữa đúng 5 chắn, 4 cạ và một con què chính là con chờ ù . Khi rút nọc, con ở nọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn. Như vậy khi ù bạch thủ kể cả con ù ở nọc bạn có đúng 6 chắn và 4 cạ.
Bây giờ thử ngâm cứu, các cước sắc trong chắn xem thế nào nhé

III.Các cước sắc

1. Xuông: Ù rộng và không có cước nào.
2.Thông: Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông.
3.Thiên ù: Người có cái là người có 20 cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù.
 1. Địa ù: Cây đầu tiên từ dưới nọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù.
 2. Chì : Tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình ( bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình. Trong trường hợp khi bốc lên hoặc đánh cây ở cửa chì nhưng bị nhà khác chíu sau đó lại chíu ù cây trả cửa thì không được tính cước Chì
 3. Tôm: Trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm.
 4. Lèo: Trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo.
 5. Bạch định: Trên bài không có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen.
 6. Tám đỏ: Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen.
 7. Kính tứ Chi: Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen.
 8. Thập thành: Bài ù toàn Chắn, không có 1 cạ nào.
 9. Thiên khai: Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau.
 10. Có ăn bòn : Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi ù rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm.
 11. Có Chíu: Trên bài có 3 cây giống y hệt nhau, nếu ai đánh ra hoặc nếu từ nọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích. Nếu chíu rồi ù ngay (bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay được lật từ nọc) thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm.
Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào, thì phải trả lại (đánh ra) 1 cây vào vị trí đó; trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên (ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình, sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình.
15. Bạch thủ: Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ nọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù. Riêng Bạch thủ chi (Là ù bạch thủ lá Chi Chi) , được 6 điểm( 3 dịch)
Chú ý: + Nếu ù Bạch thủ Chi mà xướng "Bạch thủ" thì vẫn là xướng sai.
16. Hoa rơi cửa Phật: : Khi bài dưới chiếu (ăn được) có một chắn ngũ Vạn (hình ngôi chùa), người chơi lại ù chì bạch thủ cây Nhị vạn (hình cánh hoa đào).
Những cước quên không hô sẽ kô được tính điểm; hô sai, hô thừa cước thì bị báo, bị phạt bằng đúng số điểm hô sai, hô thừa. Trường hợp ù phá bạc tức là chưa ù mà đã hô láo (vô tình hoặc cố ý) thì sẽ bị phạt nặng bằng 8 đỏ đôi lèo, hay như thế nào thì tùy thuộc vào từng nơi.
Bài Chắn là một thể loại game khá là HOT ở những casino cũng như những phiên bản trên điện thoại, nếu bạn muốn trải nghiệm một cách chơi mới của game bài Chắn vậy tại sao bạn chưa tham gia ngay vào trang chơi bài online vinwin, nơi hội tụ tất cả mọi trò chơi đổi thưởng HOT nhất hiện nay
 
Tập Lái
10/12/19
0
0
0
27
Nếu các bác yêu thích đánh bài như thế, thế thì tại sao bạn lại chưa đọc qua bài tổng hợp về những game bài tại game bài đổi thưởng thật keonhanh.com, nơi chuyên đưa ra những đánh giá về những casino uy tín, review về những game đổi thưởng đang được cộng đồng ưa thích, ngoài ra tại đây, chúng tôi còn đưa ra những bài nhận định về soi kèo của những trận bóng sắp tới để đa dạng hóa thông tin giúp các dân chơi có những thông tin hữu ích nhất
 
Hạng B2
6/11/12
253
51
28
Vũng Tàu
Xác nhận
confirm
chơi chắn thực tế hơi bị khó, nội cái rút chắn rút cạ đã là cả vấn đề rồi
 
Tập Lái
15/1/20
26
460
13
Xác nhận
confirm
Quy trình 3 ngày của e, bắt đầu từ quẹt nhọ nồi đến chè đậu đen tới oánh tiền:
Hai ngày đầu:
 • Học cách chia bài, cách sắp chắn, cạ trên bài;
 • Học nhận mặt quân: nhị cho đến chi chi, vạn, văn, sách;
 • Học cước sắc: 8 đỏ, bạch định, lèo, tôm, chiếu;
 • Học cách chờ ù và ù: rộng, bạch thủ;
Ngày thứ 3: Nhảy vào đánh thực.
Sau đó là 12/7 liên tục 2 tuần bỏ học, cắm xe, bán đồ, vay nợ. Sau 1 tháng thì biết đủ kể cả đoán bài, đoán con chờ ù của đối phương, biết cách tính con chờ ù, biết đì, biết phá nọc,..
 

Giới thiệu

 • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
  Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
  Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
  ĐT: 028 7307 6667

Facebook