Hạng D
21/3/14
1.676
726
113
30
Thành viên GMFC dạo này chuyển qua chém nhau không à, hưởng ứng và tự nguyện hy sinh vì hội đã mất.