Tập Lái
11/6/21
2
0
1
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/5/20
342
475
63
Xác nhận
confirm
Giá trị chiếc xe vài trăm triệu trở lên, bạn nghĩ một món đồ 7k có thể giúp giảm chấn và bảo vệ cánh cửa sao?
 
  • Like
Reactions: Osin and Tuandta
Hạng D
5/4/15
3.484
2.645
113
Nếu có tác dụng long trời lở đất thế chắc hãng không tiếc 7K lắp cho chiếc xe của họ để tăng độ bền cho chiếc xe và cạnh tranh với hãng khác.
 
Hạng B2
19/4/19
375
279
66
37
Xác nhận
confirm
Có vẻ cái này sẽ tạo độ hở để thoát khí. Nhưng như vậy sẽ rất ồn khi đi xe.