Hạng D
8/6/17
1.238
894
113
Hồ Chí Minh
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
19/7/20
2.681
1.566
113
Ho Chi Minh
Hạng D
15/9/08
1.593
1.436
123
Mấy mã này dễ bị úp sọt, toàn nhà cái nó đánh thôi. Nên chọn mấy mã bền vững, đánh theo khuynh hướng thị trường, mấy mã có drama thế này ăn rồi khả năng trả lại cho nó thôi
Sáng nay bon chen vô múc 11k lúc nó lùi về 24.65...coi như oánh bài cào ...
Tuần trước múc con DGW, DGC gần đáy...DGW đc 3 cái tím, DGC cộng lại gần 2 tím ...sáng qua thấy xanh rồi đỏ lòng vòng bèn chốt ....Nay DGW lại tím nữa ...bùn