Hạng B2
16/11/16
195
96
28
38
850 thi may ra co người mua . Chứ 1ti hon thi xác dình doanh so con ít hon MuX .....
 
Hạng D
14/8/16
1.892
2.290
113
39
850 thi may ra co người mua . Chứ 1ti hon thi xác dình doanh so con ít hon MuX .....
Ở xứ thiên đường này khi giá xe là một tài sản có giá trị lớn coi bộ khó kinh doanh! Định giá thấp thì lỗ, định giáo cao cũng lỗ (không ai mua), không biết winfast làm xe như thế nào đây? Xe bình dân có anh toy, anh hải chiếm hết thị phần, xe cao cấp có anh mer. Nếu sản xuất theo công nghệ Đức mà định giá ngan mer hoặc thấp hơn ko quá 15% thì người ta sẽ mua mer, bmw hoặc lết xù. Định giá thấp thì lỗ vì thuế quá cao.
 
  • Like
Reactions: bl3399
Hạng C
22/2/10
649
402
63
Xe này nội thất đẹp và ấn tượng, bên ngoài cũng ngon. Em rác tôn đời trước cũng không nhiều xe lắm. Giá bán cạnh tranh tý là ngon, nhất là máy dầu và 4wd