Hạng B1
25/5/05
73
1
8
RE: Công nghiệp ô tô Việt Nam trước nguy cơ phá sản?

Thực ra một số LD thuộc VAMA đã hết khấu hao dây chuyền lắp ráp rồi. Nguyên nhân do: dây chuyền lạc hậu + tỷ lệ khấu hao quá cao (tính vào giá bán sản phẩm). Bởi vậy, các LD sẽ giảm giá (giảm lợi nhuận) để cạnh tranh nhưng sẽ vẫn có lãi. Ô tô nhập sẽ chịu nhiều rào cản (chính sách, hệ thống bảo hành,...) nên các LD vẫn sống khoẻ nếu biết thức thời. Bởi vậy không có chuyện VAMA (tôi không dùng cụm từ Ngành công nghiệp ô tô VN) phá sản đâu.