Tags
Không có
Hạng D
29/1/13
1.277
8.151
113
Xác nhận
confirm
Mà cháy thì dễ mất điện , mất internet , mất line đt nên cũng hên xui cái nào tới trước cái nào tới sau. Nên đừng quá tin tưởng vào hệ thống. Chỉ nên để tự sướng thôi.