Hạng D
29/1/13
1.323
11.019
113
Mà cháy thì dễ mất điện , mất internet , mất line đt nên cũng hên xui cái nào tới trước cái nào tới sau. Nên đừng quá tin tưởng vào hệ thống. Chỉ nên để tự sướng thôi.