Hạng D
29/1/13
1.340
11.390
113
Mà cháy thì dễ mất điện , mất internet , mất line đt nên cũng hên xui cái nào tới trước cái nào tới sau. Nên đừng quá tin tưởng vào hệ thống. Chỉ nên để tự sướng thôi.