Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Công thức tính giá xe cũ !!!

Cứ nhập đúng các loại mà VAMA đang được bảo kê ấy xem thế nào nhỉ...? À mà trong số xe cũ mới nhập về có cả Matịt nhưng không biết giá HQ dành cho nó? Nhưng hẳn thế nào cũng chẳng vui gì.