Hạng D
15/5/13
1.886
2.020
113
Chắc ông honda năm nay chi ít tiền hoặc không chị cho tụi nó quá nên bị tụi nó không thèm đánh giá đây mà. Cũng may chứ ở vịt là mấy anh TN,TT và mấy anh khác không những không để ý mà còn dìm hàng nếu không có hợp đồng ma quỉ nữa đó
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng D
24/8/14
4.221
10.333
113
Đánh giá cỡ nào chứ vừa hết quý 3 thì số lượng Civic bán ra cũng thuộc TOP 1-2 sedan hạng C bên đó :D