Tập Lái
10/12/19
43
32
18
52
Số là mình đại gần xe Cruze, do nó đậu sát nên khi chạy ra làm trầy vè trước bên tài. Thôi thì mình đền coi như xui xẻo.
Nhưng nhận báo giá như trong hình, mình hỏi là chỉ làm vè bên trái sao lại phải sơn cản trước, thấy rất vô lý, nên mình hỏi lại, thì hãng báo rằng, tháo vè trước làm trầy cản nên phải sơn lại.
Các bạn đi Cruze trong Club cho mình hỏi chẳng lẽ Cruze thiết kế tệ vậy sao, tháo vè trước làm sẽ trầy cản nên phải sơn lại???
Báo giá của An Thái tại quận Bình Tân
 
Chỉnh sửa cuối: