Hán Nô
18/5/14
6.264
43.039
113
31
The Hán Nô
Khu CNC Quận 9, gói đầu tư phải từ 100 tỉ trở lên, nhưng hình như cũng không còn quỹ đất.
 
Hạng B2
7/9/17
223
861
113
Khu CNC Quận 9, gói đầu tư phải từ 100 tỉ trở lên, nhưng hình như cũng không còn quỹ đất.
Bây giờ là khu 2 ở chỗ sông Tắc rồi anh Wuyen. Khu 1 chắc lấp đầy rồi.
Khu 2 mới khởi động cuối năm 2019, nhưng chui tuốt chỗ Long Trường.
 
Tập Lái
2/12/19
16
26
13
35
Ủa datacenter gì có 500 - 1000m2 nhỉ. Sao lại bé thế?
 
pmp confirmed
Hạng B2
20/7/13
330
9.727
93
Không nhất thiết vào KCN ạ, chỉ cần miếng đất như yêu cầu cũng đc
 
Hạng B2
8/5/09
224
493
63
FPT có cái datacenter to đùng trong đó.

CMC nữa.

Nếu không phải trong khu công nghiệp thì nơi nào có thể cung cấp nổi công suất điện khủng cũng như hạ tầng mạng khủng cho data center?