Hạng D
29/7/16
1.574
387
93
48
Có bàn tay thiết kế vào nhìn xe nó mượt mà...! Mà thiếu marketing trong bán xe này thì chưa ai hiểu chuyện gì cho cái xe cbị bán này rồi...!!! Hóng bài chi tiết...!!!