Tập Lái
24/8/18
35
13
8
31
Có 60 tỉ thì e mua đất cất nhà hết 10 tỉ, còn đâu bỏ ngân hàng hưởng thụ :D
 
Tập Lái
1/9/21
17
8
3
31
Trên cả tuyệt vời, nhưng so với số tiền sở hữu nó thì em thấy hơi tiếc :)