Hạng B1
30/8/18
63
19
8
31
Quận Bắc Từ Liêm
Hóng chia sẻ từ các bác. Thời điểm hiện tại mà làm được một chuyến xuyên Việt thì nhất quả đất. Có điều tầm lý bệnh dịch nên nhiều người còn e ngại