Tập Lái
5/3/07
25
1
4
Chào mọi người
Em là tài mới, được vợ cưới con cx8-6s , nhưng lần đầu đi xe, chưa biết sử dụng hết, nên nhờ mọi người chỉ gíao : con xe này có sấy gương hậu ngoài không ? Nếu có sử dụng như thế nào ? Cám ơn mọi người nhiều.