Hạng D
6/2/17
2.144
2.468
113
Còn hả bác? Hihi giá nhiêu một bộ nhỉ, hàng mới tinh? Có anh bạn đang quan tâm. Em thì vô bộ mâm Albea rồi.
Hàng mới. Bác muốn mua bộ 5 cái hay bộ 4 cái