Hạng D
16/11/09
1.891
449
83
Đẹp quá! Các bác có báo giá và thông số chi tiết của xe không?