Hạng F
6/9/18
6.584
12.435
113
34
Xe Nhật hư thì chỏ nào sửa ko dc,, đâu cần đại lý làm gì
 
Hạng C
30/4/16
909
334
63
Nói gì thì nói con F35 hay sau này là Q70 vẫn quá đẹp. Q70 nhìn ngoài neta đẹp phom dáng nước sơn ăn đứt GLC hay X3
 
mic confirmed
Hạng C
18/7/04
654
400
63
Đại lý thì không còn nữa... Còn chỗ bảo dưỡng chắc vẫn ở Nissan Kinh dương vương.