Hạng C
4/12/14
854
8.328
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Trung bình tầm 350k yên/ tháng thôi. Trừ các thứ đi thì còn cầm về tầm 300k yên/ tháng.
"Theo thống kê của Cục thuế thì thu nhập bình quân của người Nhật tính theo năm là 4.140.000 Yến (Khoảng 800 triệu đồng)"

Lương 800tr/năm mua cái xe 300tr.
VN lương 100tr/năm mua cái xe hơn tỉ. Thiệt là ĐM