Hạng B2
4/8/13
260
2.073
93
Ho Chi Minh
Từ vụ đăng kiểm chiếc Mer C250 gần đây (link), em kiểm tra chứng nhận đăng kiểm chiếc CX5 2.0 pre thì thấy có sự khác biệt về lippo.
Thông tin hình ảnh của cục đăng kiểm: Không có lippo (Hình ảnh ở đây)
1066VAQ09011900S.JPG

Xe Thaco bán ra, có lippo:
942e88c85a99c797f1cdcb63d3c8b6b1-2826374698444803940.jpg


không biết các anh đang dùng đi đăng kiểm gần đây có gặp sự cố như xe Merc không vậy?