Hạng D
25/3/16
1.050
1.016
113
Áo đã xong. E tính làm cái off nhẹ tại bờ biển Kê Gà cho nhóm mình , mấy bác thấy sao ?
Chà! hấp dẫn đây! ráng sắp xếp đi cho bằng chị bằng em, không biết được không ... Bác HT cho thời gian xa chút để thu xếp