Hạng D
19/9/09
1.369
89
48
51
Karaoke KTV
Re: RE: Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu xe S.Yong của bạn.

1-Xe: S.Y Musso năm 2004 xăng
2-Thành phố: 14 lít/100km
3-Xa Lộ: 10 lít/100km - may lạnh 24/24
4-Trung Bình: 12lít/100km
 
Tập Lái
30/1/11
46
0
0
Re: RE: Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu xe S.Yong của bạn.

musso td 2001
tp 9l
xa lo 7l

 
Hạng B2
10/3/11
168
33
28
Ho Chi Minh
Re: RE: Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu xe S.Yong của bạn.

1-Xe: Musso năm 2005 dầu CT
2-Thành phố: 10 lít/100km
3-Xa Lộ: 7 lít/100km - may lạnh 24/24
4-Trung Bình: 8.5lít/100km
 
Tập Lái
28/7/13
34
1
8
Mức tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc rất nhiều vào người chạy xe. Xe em Korando TX 5, em chạy bình quân đường hỗn hợp chỉ 7l/100km.
 
Hạng D
24/9/13
1.111
1.456
113
1-Xe: Musso năm 2003 dầu CT
2-Thành phố: 12 lít/100km
3-Xa Lộ: 9 lít/100km - may lạnh 24/24
4-Trung Bình: 10.5lít/100km
 
Tập Lái
20/7/09
3
0
3
46
1-Xe: Musso năm 2004 dầu CT
2-Thành phố: 10 lít/100km
3-Xa Lộ: 7-8 lít/100km - máy lạnh 24/24
4-Trung Bình: 9lít/100km
 
Tập Lái
27/10/13
15
0
1
Re: RE: Đánh giá mức tiêu hao nhiên liệu xe S.Yong của bạn.

-SS Musso Libero 2007,máy xăng I4 2.3:
TP: khoảng 15L/100km,Đường trường:khoảng 10L
TB:13L
-SS Rexton II XVT 2008,diesel I5 2.7:
TP:khoảng 13L,dường trường 9L
TB:11L