Hạng C
13/11/13
517
1.160
93
Dân nam ít đi Volvo vì ghét tàu, mê mỹ, léxus là đỉnh của chop vì là xe sang mỹ nhất, dân bắc thực dụng, tàu tốt thi ta dùng , ghét làm đếch gì
Ngay kẻ viết thớt này cũng dìm hàng Volvo vì ai lại đi so giá xe Plug in Hybrid với mấy xe xăng Đức, không nói gì đến tiêu thụ xăng cho 199 cáy số sô với mấy thằng Đức lợn cắt tay bợ mỹ kia