Hạng C
31/8/09
735
216
43
Saigon
Đường trường thì con 2.0 cũng tầm này thôi

còn nội thị kiểu sáng sáng ở Nguyễn Tất Thành Q4 thì tầm có 15l/100km thôi :D

trong phố đạp vô tư kiểu trẻ trâu cũng chỉ 7.6L