Hạng D
10/7/10
1.239
1.631
113
Quay lại Dalat đi các bác, tháng 6 này lúc nào cũng kín phòng thì giá khi nào giảm ạ, hóng thớt từ 2019
Lúc mình bảo Măng Đen cũng kín phòng, @buitantruong123 bảo kín phòng không phải tiêu chí để quyết định giá. Chắc lão ấy có công thức tính giá riêng dựa trên độ cao và độ lạnh ;). Đất để xây khách sạn thì tỷ lệ lấp phòng là tiêu chí hàng đầu để xác định giá. Còn tăng giá theo yếu tố bầy đàn đầu cơ bơm thổi là 1 câu chuyện khác
 
Hạng D
30/9/19
1.507
5.164
113
Santa Ana
Lúc mình bảo Măng Đen cũng kín phòng, @buitantruong123 bảo kín phòng không phải tiêu chí để quyết định giá. Chắc lão ấy có công thức tính giá riêng dựa trên độ cao và độ lạnh ;). Đất để xây khách sạn thì tỷ lệ lấp phòng là tiêu chí hàng đầu để xác định giá. Còn tăng giá theo yếu tố bầy đàn đầu cơ bơm thổi là 1 câu chuyện khác
Chắc ai mua đất đầu tư trên Đà Lạt cũng để xây khách sạn kinh doanh anh nhỉ :D
 
Hạng D
21/6/10
1.661
745
113
Lúc mình bảo Măng Đen cũng kín phòng, @buitantruong123 bảo kín phòng không phải tiêu chí để quyết định giá. Chắc lão ấy có công thức tính giá riêng dựa trên độ cao và độ lạnh ;). Đất để xây khách sạn thì tỷ lệ lấp phòng là tiêu chí hàng đầu để xác định giá. Còn tăng giá theo yếu tố bầy đàn đầu cơ bơm thổi là 1 câu chuyện khác

Chỗ lấp đầy phòng là chỗ giá lên đỉnh rồi, ko lên được nữa đâu, tới chỗ còn hoang mà mua :D