Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh

Đặc biệt, tại Q.9 xuất hiện mức giảm giá bất động sản mạnh ở một số sản phẩm, tuyến đường. Mức giảm này cũng dễ hiểu khi suốt thời gian dài giá tăng “không phanh”, thậm chí tăng ảo. Một số trường hợp giảm nửa tỉ đến tỉ đồng mỗi sản phẩm.
 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
Đất công nghiệp sẽ cất cánh?

 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
Chờ đáy đến khi mô kkk

 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
Chờ đáy đến khi mô kkk


Nhiều người vẫn kỳ vọng về “đáy" của bất động sản nhưng theo ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh One Housing, thị trường căn hộ sẽ không có vùng "đáy" khi giá sơ cấp vẫn tiếp tục tăng, nguồn cung tắc nghẽn và chi phí đầu vào tăng cao​

 
Hạng C
10/4/20
991
5.014
113
TP Hồ Chí Minh
Giảm mạnh khu long phước, long trường.

Ý tưởng hay kkk