Hạng B2
21/11/22
192
1.111
93
Tp.HCM
Hạng B2
21/11/22
192
1.111
93
Tp.HCM

Theo dự thảo kế hoạch lập quy hoạch, sân bay chuyên dùng Hớn Quản có diện tích khoảng 350 ha, đặt tại xã Tân Lợi (H.Hớn Quản) với quy mô tổng thể bao gồm khu bay và các hạng mục công trình phụ trợ kèm theo.