Hạng B2
25/4/15
379
352
63
42
vị trí ngon, dự án ngon, bán khoảng 120tr/m2, khách bay vô ào ào, sau đó close típ, trả cọc hết cho khách hàng, chờ lên giá 240tr/2 bán lại - bài vở của anh DX hết rùi - anh em nào mún trải nghiệm cùng DX thì mại dô, nhanh thì con, chậm thì còn nhìu đêeeeee
 
Hạng B2
17/9/18
386
278
83
vị trí ngon, dự án ngon, bán khoảng 120tr/m2, khách bay vô ào ào, sau đó close típ, trả cọc hết cho khách hàng, chờ lên giá 240tr/2 bán lại - bài vở của anh DX hết rùi - anh em nào mún trải nghiệm cùng DX thì mại dô, nhanh thì con, chậm thì còn nhìu đêeeeee
Nói vậy thôi chứ mà chơi 1 vố vậy nữa chắc khách tế sống DX