Hạng D
6/5/04
2.806
1.907
113
Vietnam
Vấn để là nhiều năm rồi, biển đẹp vẫn hay vô tình rơi vào xe sang, dù là “ ngẫu nhiên”.
 
Hạng B2
19/5/19
138
584
96
Biển số có chữ cái thì mới có nhiều biển hay chứ biển toàn số thì biển nào chả như nhau, cùng lắm mấy cái biển số lặp lại thì còn lạ hơn tý... đề nghị bộ gtvt đổi format biển số xe chữ số tự do như Mỹ thì ngon.