Hạng D
16/10/11
1.735
9.491
113
Lâu rồi mới thấy bộ có cái quyết định đúng mở đường thông xe ngày 26...đi qua tuyến này đa phần là kế hoạch du lịch ở 4-5 ngày đợi 28 làm lễ rồi mới mở đường thông xe thì quá vô lý.
 
  • Like
Reactions: duchuy19762003