Hạng F
29/10/16
7.090
8.482
113
Pháp
Bác cứ cho 100 Euro/ shot, là chắc họ đến tiêm ngay! :mad:
Nó nói ..... mầy mà không tiêm ....1 tháng sau tao đuổi việc, .. còn bây giờ ở nhà lo mà lãnh tiền dùm cái .. vậy bác muốn cái nào đây
 
  • Like
Reactions: Camera_HT
Hạng D
25/10/20
1.218
1.587
98
54
đem mùng mền chiếu gối ra phơi nắng,cập nhựt tình hình covid trên mạng,chiều 16g đi bộ [trong hiên nhà]30p,chuẩn bị ăn cơm,tối ngủ trễ,sáng dậy muộn >cho mau hết ngày!thật vãi đái!
 
  • Like
Reactions: Camera_HT
Tập Lái
19/7/21
9
6
3
46
đang đi chợ , nghe bảo ngày mai quân đội sẽ đi chợ dùm ;(( Em đang nản, Vk chửi chết
 
  • Like
Reactions: Camera_HT