Hạng B1
30/6/08
78
54
18
Tôi mới đi qua chốt đèo Tà Pứa sáng nay 6h30(20/11)
chỉ quét mã di chuyển nội địa trên PC-Covid và viết lên sổ: tên, số đt, nơi đi, nơi đến, ngày tiêm vắc xin mũi 2.

Không bắt test gì cả
 
Hạng D
16/10/06
1.262
5.715
113
sites.google.com
Tôi mới đi qua chốt đèo Tà Pứa sáng nay 6h30(20/11)
chỉ quét mã di chuyển nội địa trên PC-Covid và viết lên sổ: tên, số đt, nơi đi, nơi đến, ngày tiêm vắc xin mũi 2.

Không bắt test gì cả
Vậy là lên phường phải test
 
Hạng F
30/3/09
5.948
17.322
113
Nay đi Đà Lạt còn phải bắt buộc phải có giấy test nhanh không ạ. 27/11 em có việc đi ạ.
test nhanh trước cầm tờ giấy đi cho chắc ăn
lỡ gặp lúc bánh tráng lật ...... hông lẽ quay về