Hạng C
8/1/19
799
922
101
35
nay đi SG ĐL có bắt giấy test nhanh 72h nữa không vậy mọi người, sáng mai mình xuất phát