Hạng B2
9/1/16
299
831
103
Sài Gòn
Cái chốt kiểm soát dịch ngay ranh giới Bình Thuận làm thấy ghê lắm. Lúc mới bắt đầu chỉ thị 15, còn tung tăng được, em buồn quá chạy lên đây, thấy xe 51 làm thấy ghê,tưởng đâu bị đưa về trạm xá tới nơi (may mà em nhanh miệng nói nhà ở long khánh, lên võ xu giao tiền hàng chút về liền, kkk).
GIờ nhớ quá, khg biết khi nào lại thoải mái tung tăng.