Hạng D
29/7/16
1.275
274
93
47
Thật ra có khi gọi điện xuống địa phương cần tới và trên đường đi khác nhau một chút, nên cách tôt nhất là làm theo yc để dược đi tiếp thôi các bác ah!
 
Tập Lái
23/1/15
35
20
8
SG-TG-Vinh Long-Can Tho-Hau Giang-Rach Gia: chỉ có 1 chốt ở Kiên Giang, sát ranh giới Hậu Giang (ngay đầu huyện Gò quau), chỉ hỏi đi đâu và cho qua. Tuy nhiên RG dịch đang nhiều, 400-500 ca ngày, cho nên cả thành phố RG buồn thiu, cấm ra đường tù 7h tối đến 5h00 sáng hôm sau. Quán sá đóng cửa hết. Mong dịch qua mau.