Hạng D
21/3/08
4.698
3.603
113
hcm
Vấn đề là lúc bị, lúc không bác ạ
Xe bác có thể bình thường hoặc cũng có thể là có vấn đề.
Bác ở vùng khí hậu có lạnh không? Bác thường dùng chế độ Auto không? Nhiệt độ bác để auto với mức có cao hơn nhiệt độ môi trường không?
 
Hạng D
15/12/13
1.217
1.256
113
Có thể bạn dang chọn chế độ "Auto" và set nhiệt độ gần = nhiệt độ ngoài như bác @pvht nói ở trên , nên bị vậy ( nói thêm với Toyota thì khi nhiệt độ ngoài trời = hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt thì hệ thống máy lạnh tự động OFF) -> đơn giản để kiểm tra bạn chuyển về chế độ manual.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Cao Nghia and pvht