Hạng D
20/10/17
1.152
98
48
38
Dòng xe phổ thông nâng cấp âm thanh không quá khó mà càng rất dễ để người chơi đạt được tối ưu.
Suzuki Ertiga nâng cấp hệ thống âm thanh Harman Kadon 14 loa .
Cấu hình mềm mại phát huy mạnh mẽ phân khúc cao cấp, nổi bật với tiếng bass mạnh mẽ dứt khoát âm hình bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.

Lắp đặt loa mid và loa treble phía sau cho đủ ba đường tiếng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
 
Hạng D
20/10/17
1.152
98
48
38
Lắp đặt loa Pioneer nội địa Nhật cho cột A phía trước.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.


Loa Center Eclipse phía trên taplo.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
 
Hạng D
20/10/17
1.152
98
48
38
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.
Độ âm thanh Suzuki Ertiga với Harman Kadon cho âm thanh bay bổng.


☎: 0977360086 Hiếu
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Độ âm thanh xe chuyên nghiệp.
FB: Loa Oto Hieu