Hạng B2
27/5/11
137
2.200
93
Khuyết điểm của CX5 là đàn ông lái nó hay bị mang tiếng lăng nhăng chán cơm thèm phở .
Ai bảo thế?
Hay ăn phở:
Nam là Toyota
Nữ là Honda
Mazda tuy cũng là xe Nhật nhưng chưa có tuổi.