Bảo Dưỡng Xe Đôi điều về rửa xe ...

Cái hình chất quá.
Việc gì liên quan con người thì đều có vấn đề, cơ bản phải tin nhau, và phải thông suốt nhau, chứ ngờ ngờ tin tin thì khó làm việc lắm. Việc thất thoát có thể có, nhưng ở mức nào đó thôi.
Cảm ơn bác chia sẻ.
 
  • Like
Reactions: Cam98