Hạng C
25/3/19
853
1.541
96
42
Hơi dài dòng nhưng nói rất đúng hiện trạng về tâm lý của NTD xe ôtô hiện nay: chẳng mấy ai quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của NTD.