Hạng D
25/3/19
1.034
1.844
116
43
Hơi dài dòng nhưng nói rất đúng hiện trạng về tâm lý của NTD xe ôtô hiện nay: chẳng mấy ai quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của NTD.